Po polsku

System podatkowy w Polsce

Podstawowe pojęcia prawa podatkowego i postępowania podatkowego reguluje Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

 1. Podatki gminne:
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn
  • podatek od nieruchomości,
  • podatek rolny
  • podatek leśny
  • podatek od środków transportowych,
 2. Podatki państwowe:
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • podatek dochodowy od osób prawnych,
  • podatek tonażowy,
  • podatek od towarów i usług,
  • podatek akcyzowy,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • Specjalny podatek węglowodorowy.

W kolejnych postach opiszemy te z którymi może być związany cudzoziemiec mieszkający w Polsce.

Pozdrawiamy,
Aneta i Mateusz 🙂
www.asuntos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *