Po polsku

Ślub z obcokrajowcem w Polsce – jakie formalności muszę załatwić?

Zawarcie związku małżeńskiego z osobą pochodzącą z innego kraju już raczej nie jest wielkim zaskoczeniem dla nikogo, ale czy aby do tego doszło należy dopełnić jakichś szczególnych formalności?

A czy chciałbyś wziąć ślub w Hiszpanii, na Wyspach Kanaryjskich? Tutaj możesz się dowiedzieć jak to zrobić.

W celu zawarcia ślubu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński;
 2. Odpisy aktów urodzeń ww. osób, które możesz otrzymać przez portal epuap (tylko dla osób urodzony w Polsce). W przypadku, gdy taki odpis jest sporządzony w języku obcym należy do niego dołączyć przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 3. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają dokument poświadczający ich aktualny stan cywilny:
  1. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie. Jeżeli rozwód nastąpił zagranicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza.
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu;
  3. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów)
 4. Cudzoziemcy składają dodatkowo zaświadczenie z kraju pochodzenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego wraz z przysięgłym tłumaczeniem tego dokumentu na język polski (dokument ten poświadcza, iż osoba zgodnie z prawem swojego kraju pochodzenia może wstąpić w Polsce w związek małżeński. Aby uzyskać taki dokument należy zwrócić się do odpowiedniego organu w swoim kraju pochodzenia). Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) może przedłożyć postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia tego dokumentu. Takie postanowienie wydają Sądy Rejonowe w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca. Jeśli potrzebujesz takiego dokumentu, zapraszamy do kontaktu
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, dokonanej w kasie lub na konto urzędu, w którym odbędzie się ceremonia, w wysokości 84 zł

Pozdrawiamy,
Aneta i Mateusz!

Źródło: http://www.migrant.info.pl/Dokumenty_potrzebne_do_zawarcia_%C5%9Blubu.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *