Po polsku

Nabycie obywatelstwa polskiego na podstawie małżeństwa z obywatelem polskim

Cudzoziemiec zawierając związek małżeński z obywatelem polskim nie uzyskuje obywatelstwa polskiego.

Jednakże, jeśli pozostajesz w związku małżeńskim z obywatelem polskim, możesz ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego jeśli:

  1. Przebywa nieprzerwanie w Polsce co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub
  2. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Pozdrawiamy,
Asuntos.pl
Aneta i Mateusz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *