Po polsku

Forma i rodzaje umowy o pracę

Umowę o pracę powinno się zawrzeć w formie pisemnej. Pamiętaj, że pracodawca musi potwierdzić pracownikom na piśmie, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy ustalenia dotyczące umowy o pracę.

Rodzaje umów o pracę:

  1. Umowa na czas nieokreślony – jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracownika. Wiąże ona strony bezterminowo, co daje pracownikowi stabilizację zatrudnienia.
  2. Umowa na czas określony – strony zawierają umowę na czas określony. Oznaczenie czasu może nastąpić poprzez wskazanie np. konkretnej daty lub zdarzenia, które powoduje rozwiązanie umowy. Nie można zawrzeć więcej niż 3 takich umów, których okres zatrudnienia przekracza 33 miesięcy.
  3. Umowa a zastępstwo – zawarta z pracownikiem na przykład w przypadku choroby lub urlopu innego pracownika.

Pozdrawiamy,
Aneta i Mateusz ?
www.asuntos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *