• Po polsku

  Forma i rodzaje umowy o pracę

  Umowę o pracę powinno się zawrzeć w formie pisemnej. Pamiętaj, że pracodawca musi potwierdzić pracownikom na piśmie, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy ustalenia dotyczące umowy o pracę. Rodzaje umów o pracę: Umowa na czas nieokreślony – jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracownika. Wiąże ona strony bezterminowo, co daje pracownikowi stabilizację zatrudnienia. Umowa na czas określony – strony zawierają umowę na czas określony. Oznaczenie czasu może nastąpić poprzez wskazanie np. konkretnej daty lub zdarzenia, które powoduje rozwiązanie umowy. Nie można zawrzeć więcej niż 3 takich umów, których okres zatrudnienia przekracza 33 miesięcy. Umowa a zastępstwo – zawarta z pracownikiem na przykład w przypadku choroby lub urlopu innego pracownika.…

 • Po polsku

  System podatkowy w Polsce

  Podstawowe pojęcia prawa podatkowego i postępowania podatkowego reguluje Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Podatki gminne: Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn podatek od nieruchomości, podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych, Podatki państwowe: Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek tonażowy, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier, podatek od wydobycia niektórych kopalin, Specjalny podatek węglowodorowy. W kolejnych postach opiszemy te z którymi może być związany cudzoziemiec mieszkający w Polsce. Pozdrawiamy, Aneta i Mateusz 🙂 www.asuntos.pl

 • Po polsku

  Indywidualna działalność gospodarcza w Polsce

  Indywidualna działalność gospodarcza jest podstawową formą prawno-organizacyjną prowadzenia działalności gospodarczej. Jest najbardziej popularna formą wykonywana w Polsce. Przedsiębiorca indywidulany odpowiada całym swoim majątkiem, obecnym i przyszłym za zobowiązania związane z działalnością gospodarczą. Kwestie związane z założeniem działalności gospodarczej reguluje ustawa Prawo u przedsiębiorcach. Dodatkowo stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne szczegółowe regulacje. Zalety: Podjęcie działalności gospodarczej w dniu złożenia wniosku Możliwe prowadzenie księgowości samodzielnie Możliwość skorzystania z ulgi ubezpieczeniowej przez 6 miesięcy (nie płacisz nic) Możliwość skorzystania z ulgi ubezpieczeniowej „mały ZUS” Nie musisz zakładać działalności gospodarczej gdy osiągasz niski przychód – działalność nierejestrowana W kolejnych artykułach opiszę powyższe zalety. Pozdrawiamy,Aneta i Mateusz 🙂www.asuntos.pl

 • Po polsku

  Nabycie obywatelstwa polskiego na podstawie małżeństwa z obywatelem polskim

  Cudzoziemiec zawierając związek małżeński z obywatelem polskim nie uzyskuje obywatelstwa polskiego. Jednakże, jeśli pozostajesz w związku małżeńskim z obywatelem polskim, możesz ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego jeśli: Przebywa nieprzerwanie w Polsce co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE Pozdrawiamy,Asuntos.plAneta i Mateusz

 • Po polsku

  Ślub z obcokrajowcem w Polsce – jakie formalności muszę załatwić?

  Zawarcie związku małżeńskiego z osobą pochodzącą z innego kraju już raczej nie jest wielkim zaskoczeniem dla nikogo, ale czy aby do tego doszło należy dopełnić jakichś szczególnych formalności? A czy chciałbyś wziąć ślub w Hiszpanii, na Wyspach Kanaryjskich? Tutaj możesz się dowiedzieć jak to zrobić. W celu zawarcia ślubu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) należy złożyć następujące dokumenty: Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński; Odpisy aktów urodzeń ww. osób, które możesz otrzymać przez portal epuap (tylko dla osób urodzony w Polsce). W przypadku, gdy taki odpis jest sporządzony w języku obcym należy do niego dołączyć przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Osoby, które pozostawały już w…

 • Po polsku

  ¿Cómo obtener el ePUAP?

  Que es el ePUAP? (Platforma Electrónica de Servicios de Administración Pública) Es una platforma en línea para estar en contacto con las oficinas públicas y hacer un mandado por internet. Para usar esa platforma necesitas el número PESEL, una cuenta en ePUAP y posibilidad de confirmar tu identidad por internet (profil zaufany). Ese último es necesario porque la oficina pública tiene que saber quien eres y que nadie puede falsificar tu identidad. Para abrir la cuenta en ePUAP (haga clic aquí) necesitas sólo el pasaporte o DNI (y número PESEL). Para usar todo que oferece el ePUAP necesitas confirmar tu identidad por internet. ¿Cómo hacerlo? Por internet Para eso necesitas…

 • Po polsku

  Registra su estancia en Polonia

  Si quieres estar en Polonia más que 3 meses es necesario registrarse. Para hacerlo necesiatas estos documentos: El formulario: declaración de estancia permanente o temporal El pasaporte o DNI El documento que confirme el derecho de propiedad del local (original), por ejemplo contrato de alquiler, si eres el propietario – una copia del registro de la propiedad o la escritura, si no tienes ningún derecho del local el propietario puede rellenar un formulario y confirmar que vives en su alojamiento Si quieres registrarse puedes hacerlo personalmente o mediante representación (en forma escrita) en urząd gminy, cerca de tu domicilio. Si tienes el EPUAP puedes hacerlo por internet (si quieres saber…

 • Po polsku

  ¿Cómo cambiar tu carné de conducir a un documento polaco?

  Si tú carné de conducir ha estado expedido en un país de la Unión Europea, puedes usarlo en toda UE. La única cosa que tienes que recordar es que el documento tiene que ser válido. ¡Recuérdate que no se pueda conducir en otro país con un permiso o certificado provisional! ¿Quieres cambiar tú carné de conducir a un documento polaco? Es lo que hay que preparar: La solicitud rellenada https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Wniosek+o+wydanie+prawa+jazdy2018_c_2.pdf/420d0e5f-5aea-4b38-a4e2-0878d1d4434d Una fotografía actual El pasaporte o DNI La tarjeta de residencia o otro documento parecido, si lo tienes Un documento que confirma tu lugar de residencia, por ejemplo DNI, tarjeta de residencia o certificado de residencia Una fotocopia de tú…

 • Po polsku

  ¿Cómo obtener el número PESEL?

  ¿Qué es un número PESEL? EL número PESEL es un símbolo numérico de once dígitos que le permite identificar fácilmente a la persona que lo tiene. El número PESEL incluye la fecha de nacimiento, el número de orden, la designación de sexo y el número de control. Sí eres un extranjero que vive en Polonia, puedes registrarse (zameldować się) – automáticamenete obtendrás un número PESEL. Si no puedes registrarse y algunos deberes requieren un número PESEL, presente una solicitud. ¿Cómo hacerlo y necesito pagar? Es totelmente gratis. Presenta una solicitud en la Oficina Municipial (Urząd Gminy). Necesitas rellenar una solicitud (haz clic aquí para descargar) y presentarla en la Oficina…